In wisselende samenstelling wordt aan een breed scala opgaves gewerkt, expertise en vraag worden op elkaar afgestemd. We hebben een breed netwerk van professionals met wie we veel en graag samenwerken. Dana Ponec en   Katja de Winter zijn de eigenaren van het bureau. Met enkele partners is een duurzame samenwerking aangegaan. Een bloemlezing volgt hieronder.

Wilko WoltersWilko Wolters
Wolters Vastgoed b.v.

Met Wilko Wolters, Wolters Vastgoed BV, vormen we het samenwerkingsverband BIND! aangegaan. Samen onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen of het loskrijgen van vastgelopen processen. We doen voor meerdere transformatie-opgaven haalbaarheidsstudies, waarbij we ruimtelijke oplossingen, exploitatiemodel(len), strategie- en procesvoorstel als een geïntegreerd geheel voorleggen.

The Beach werkt vanuit de Garage Notweg in de Wildeman buurt in Amsterdam Nieuw-West, al jaren aan een scala van projecten met de buurt. Samen werken we aan een volgende, verbindende stap op weg naar een duurzame wijkecologie. Onder wijkecologie verstaan we een leefomgeving waarin sociale, ruimtelijke, economische en ecologische ingrediënten in wederkerigheid worden verbonden.

Met Ed Heijstee, Did vastgoedontwikkeling, werken we samen aan heel uiteenlopende opgaven, van initiatief tot en met realisatie.