Wijkecologie Wildeman

Wildeman logo

Ondersteund door de overheid, als onderdeel van de AARO –agenda, is begin 2015 samen met The Beach een onderzoek gestart naar:

– hoe kwaliteiten als lokaliteit, delen & verbinden, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zich tot elkaar verhouden bij ontwerpen van verbindingen en relaties;
– het verbinden van innovatieve technologie met sociale processen
– het  vormgeven van gezamenlijke / gedeelde plekken in en met de buurt ‘collaborative commons’

Lees meer op de website van The Beach

Wildeman Academy

Door onze ervaring en kennis in de Wildemanbuurt en  het onderzoek Wijkecologie leren we dagelijks over de mogelijkheden en moeilijkheden bij het ontwerpen in en mèt de samenleving. Over deze geïntegreerde ontwerpwijze  vertellen we graag en horen ook graag  uw reacties en ervaringen. Samen leren we verder.

Wildeman Academy

Wonen en zorg

In veel van onze projecten huisvest programma met zorg. Voor meervoudig complex gehandicapte kinderen, jong volwassenen die niet helemaal zelfstandig kunnen wonen, voor senioren met een kleine zorgvraag en dementerenden ouderen.  Wij kiezen ervoor om de plek, in de breedste zin van het woord, leidend te laten zijn. Wij ontwerpen niet vóór de plek of vóór mensen, maar vanuit de plek en met mensen.

Voor meer informatie over onze projecten zie
‘Ode aan het gewone, zorg in de leefomgeving’ 

Advies ruimtelijke kwaliteit

Mooi Noord-Holland (voorheen WZNH) adviseert over ruimtelijk kwaliteitsbeleid in Noord-Holland.
Dana Ponec was lid van de commissie ruimtelijke kwaliteit Zaanstreek en heeft zitting in de commissie ruimtelijke kwaliteit West Friesland en denkt intensief mee over de veranderende rol van de commissie in deze tijd waarin ontwikkelingen en behoeften nieuwe vormen aannemen.

www.mooinoord-holland.nl

Kop West, Purmerend

Namens Mooi Noord-Holland is Dana Ponec lid van het Q-team voor de ontwikkeling Kop West Purmerend,
een nieuwe stedelijke woonbuurt dichtbij het centrum van Purmerend.

www.kopwest.nl

Poelenburg

Namens Mooi Noord-Holland is Dana Ponec betrokken bij de renovatieplannen van Poelenburg in Zaandam. Deze woonbuurt uit de jaren zestig is dringend aan vernieuwing toe. De gemeente heeft een leidraad opgesteld. Een integrale richtlijn met veel speelruimte als toetsingskader voor de ontwikkelingen van verschillende partijen en objecten.

MISC


We hebben lange ervaring in ontwerpprocessen bij ruimtelijke ontwikkelingen, het bij elkaar brengen van verschillende belangen, randvoorwaarden en überhaupt alle lagen in de samenleving. Hierover geeft Dana als gastdocent les bij de masteropleiding aan het I&M aan zeer uiteenlopende toehoorders.

 www.ienm.nl

Begeleiding bouwkundige uitwerking

We hebben lange ervaring in de bouwkundige uitwerking van ontwerpen. Meestal ons eigen werk dat we zelf compleet uitwerken tot werktekeningen, maar we adviseren ook graag bij andere projecten voor en/of tijdens de uitvoering. We zijn zeer geoefend in zorgvuldige bouwkundige uitwerking bij beperkt budget, altijd op zoek naar de optimale oplossing. We houden de balans van het geheel in de gaten, het gaat om keuzes maken en prioriteiten stellen.