De Augustanahof in de eerste lentezon, deels uit de steigers!