WZNH wordt MOOI Noord-Holland

Vanaf 1 januari heet WZNH: MOOI Noord-Holland.

Meer informatie: www.mooinoord-holland.nl

Mooiwaartscafé #2 bij de Garage Notweg

De tweede editie van Mooiwaartscafé vond plaats bij de Garage Notweg. Meer informatie vind je hier.

Poelenburg leidraad ruimtelijke kwaliteit

De Leidraad Poelenburg formuleert uitgangspunten waarmee partijen bijdragen aan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van Poelenburg. Het verwoordt een gezamenlijk gedragen visie en dient, naast kwaliteitsborging, als bron van inspiratie en motivatie.

Zie ook: WZNH