Augustanahof genomineerd voor de Arie Kepplerprijs!

De afgelopen weken heeft de jury zich gebogen over de 82 ingezonden projecten voor de Arie Keppler Prijs 2018.
De twaalf nominaties in vier categorieën zijn nu bekend.

Vier categorieën 
Anders dan de voorgaande edities heeft de jury ook de vier categorieën vastgesteld. Op basis van het aanbod aan inzendingen zijn actuele en belangwekkende thema’s gedefinieerd.
De eerste categorie is Placemaking: het vermogen om een min of meer vergeten of afgelegen plek nieuw leven in te blazen. De tweede categorie is Sociale cohesie: architectuur of een andere ruimtelijke ingreep die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van een wijk. De derde categorie staat in het teken van het herbestemmen van karakteristieke panden. Tot slot besteedt de jury aandacht aan een actuele opgave van Stedelijke verdichting: ruimte maken voor woningen binnen de grenzen van de bestaande stad.

12 nominaties
Placemaking

 • Lichtpoort, Afsluitdijk – Studio Roosegaarde / Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nieuwe Afsluitdijk
 • Van Eesteren Paviljoen, Amsterdam – Korteknie Stuhlmacher Architecten / Stichting Van Eesterenmuseum
 • Vuurtoreneiland, Durgerdam – krft / Stichting Vuurtoreneiland

Sociale cohesie

 • Augustanahof, Amsterdam – Ponec de Winter & Wolters Vastgoed BV (samen ‘BIND’) / Diaconie Evangelische Lutherse Gemeente Amsterdam (ELGA)
 • Kindercampus Zuidas, Amsterdam – Fact Architects en Hund Falk architecten / Gemeente Amsterdam
 • Onderzoeksgebied Van der Pekbuurt, Amsterdam – Architectenbureau Hoogeveen / Stichting Ymere

Hergebruik en herbestemming

 • Brouwerij De Werf, Enkhuizen – Mark Fuller Architects / Brouwerij en Proeflokaal de Betonning
 • Fort K’IJK en Kijkkoepel, Uitgeest – Hooyschuur architecten / Stadsherstel Amsterdam en BureauVanEig / Landschap Noord Holland
 • Wierschuur Nieuwland, Hippolytushoef – AG Architecten / V.o.f. Villa Nieuwland

Stedelijke verdichting

 • De Smaragd, Amsterdam – M3H Architecten / De Alliantie Ontwikkeling
 • Patch 22, Amsterdam – FRANTZEN et al / Lemniskade Projecten BV, Tom Frantzen & Claus Oussoren
 • W99, Amsterdam – Hund Falk architecten en Fact architects / Lingotto Ontwikkeling BV

De prijswinnaars zullen worden bekendgemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking op vrijdagmiddag 28 september.

Zaterdag 23 september officiële opening Augustanahof!

 

 

Omzien naar elkaar in hof en buurt
Opening tot hof verbouwde kerk in Amsterdamse Bos & Lommer
een indruk van het proces, van ontwerptraject tot en met oplevering, klik hier! (beeld&muziek)

Amsterdam, 13 september 2017. Op zaterdag 23 september is de officiële opening van De Augustanahof in het Amsterdamse Bos & Lommer. De Augustanakérk is door de Amsterdamse Lutherse Diaconie omgebouwd tot hof. Met daarin zestien woningen, op één na allemaal sociale huur, voor 1 of 2-persoonshuishoudens. Het grootste deel is bestemd voor ouderen die graag willen wonen met een sociaal vangnet. Echter ook twintigers en dertigers maken deel uit van de hofgemeenschap. Het nieuwe hof houdt daarnaast een ontmoetingsfunctie voor de buurt. Een voorbeeld is de wekelijkse burenmaaltijd van de Erasmus Eetclub. Het voormalig liturgisch centrum is omgebouwd tot een kapel voor kleinschalige vieringen. Bezoekers kunnen hier de stilte zoeken of een kaarsje branden. Eén van de woningen is als gasthuis ingericht voor jonge vluchtelingen die tijdelijk een plek nodig hebben. Deze jongere zal ook steeds deel uitmaken van de hofgemeenschap en meedoen met de activiteiten.

Opening door wethouder Laurens Ivens.
In juli kregen alle bewoners, waarvan de oudste 94 en de jongste 24 is, hun sleutels. Op Burendag 23 september is de officiële opening. Aan de opening werkt wethouder Laurens Ivens mee. Bezoekers krijgen dan de gelegenheid om het gebouw te bekijken. Het koor ‘Bos & Lommer zingt’ treedt op, pianist en bewoner Matteo Mijderwijk geeft mini-concerten, in de kapel klinken gedichten van bewoners, er is gelegenheid om een voetmassage te ontvangen, in de hofkamer is een fotopresentatie van buurtbewoonster Nora Pruim die het hele bouwproces fotografeerde en in de stiltetuin is er ‘silent disco’.

 

Mensen hebben mensen nodig
Onder het motto ‘Mensen hebben mensen nodig’ investeert de Lutherse Diaconie in omzien naar elkaar. Dit doet ze al vanaf 1588; onder meer via hofjes zoals bv. de Lutherhof aan het Staringplein. Van de bewoners van de nieuwe Augustanahof wordt gevraagd om zich in te zetten voor hof en buurtactiviteiten. Denk hierbij aan maaltijden, themabijeenkomsten en inloopactiviteiten. Daarmee blijven de drie oorspronkelijke functies van de Augustana: kerk, maatschappelijk en wonen bewaard, maar krijgen deze een nieuwe invulling: samen wonen, omzien naar elkaar in hof en buurt, gastvrijheid, stilte en inspiratie. De Diaconie ontwikkelde de Augustanahof in nauw overleg met bewoners, die al in een vroeg stadium meedachten in de rol van kwartiermakers.
Op het dak van de kerk liggen 48 zonnepanelen.


Vorm en uitstraling kerkgebouw bewaard
De in 1957 in gebruik genomen Augustanakerk was eigendom van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. In 2015 stopten de zondagse kerkdiensten in verband met teruglopend ledental en bezuinigingen. De Diaconie, de ‘sociale poot’ van de kerkgemeente, nam het gebouw over en ontwikkelde met een grote groep vrijwilligers, architectenbureau Ponec de Winter en Wolters Vastgoed de Augustanahof. De kapel is ontworpen in samenwerking met binnenhuisarchitect Joanne Zwart. Aannemer was TrustanBouw en de installaties werden gedaan door Klomp. De vorm en uitstraling van het kerkgebouw bleven bewaard. Vele elementen uit de kerk bv. de gebrandschilderde ramen, de Lutherroos en de Lutherse zwaan zijn bewaard en kregen een passende plek in het hof. Een buurtbewoner zei zelfs: ‘de kerk is mooier geworden.’